Bar, ul.Jugoslávská, K.Vary, před otevřením
Bar, ul.Jugoslávská, K.Vary, v provozu